muratlı haberleri

          Muratlı Belediye Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca çöp toplama sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24.12.2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararnamanin 27. maddesiyle 26.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24. Madde kapsamında aranan diğer tüm şartları taşımakla birlikte yalnızca 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen şartı taşımaması nedeniyle işçi statüsünde şirketlere geçirilemeyen alt işveren işçilerden eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında işe alınacak işçilere 25.04.2018 çarşamba günü saat 10:30 da Muratlı Belediyesi Büz Atölyesinde sınav yapılacaktır.

MURATLI   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI    2017     0 282 361 23 13

info@muratli.bel.tr

Tekirdağ Muratlı tasarım