muratlı haberleri

İLAN

 T.C.

MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MURATLI BELEDİYESİNE AİT ARSALARIN SATIŞ İLANI

     1-  Balabanlı mahallesinde bulunan belediyemize ait 34 adet arsa ; 2886 sayılı kanunun

           45.maddesi gereğince açık arttırma ile  satılacaktır.

     2-  İhale , aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binasında , Belediye Encümeni

           huzurunda yapılacaktır.

 

SIRA NO

 

SATILACAK

YER

 

PARSEL NO

 

ARSA YÜZÖLÇÜMÜ

 (M²)

 

 

MUHAMMEN BEDELİ

(TL)

 

GEÇİCİ TEMİNATI

(TL)

 

İHALE GÜNÜ-SAATİ

 

 

1.GRUP

 

1

BALABANLI MAH.

1502

873

110.000

3.300

06/07/2017-14.00

2

BALABANLI MAH.

1506

873

110.000

3.300

06/07/2017-14.10

3

BALABANLI MAH.

1511

873

110.000

3.300

06/07/2017-14.20

4

BALABANLI MAH.

1518

837

100.000

3.000

06/07/2017-14.30

5

BALABANLI MAH.

1525

959

115.000

3.450

06/07/2017-14.40

6

BALABANLI MAH.

1526

837

100.000

3.000

06/07/2017-14.50

7

BALABANLI MAH.

1527

837

100.000

3.000

06/07/2017-15.00

8

BALABANLI MAH.

1533

900

115.000

3.450

06/07/2017-15.10

9

BALABANLI MAH.

1534

900

115.000

3.450

06/07/2017-15.20

10

BALABANLI MAH.

1547

900

110.000

3.300

06/07/2017-15.30

11

BALABANLI MAH.

1548

900

110.000

3.300

06/07/2017-15.40

12

BALABANLI MAH.

1559

900

110.000

3.300

06/07/2017-15.50

13

BALABANLI MAH.

1560

900

110.000

3.300

06/07/2017-16.00

 

 

2.GRUP

 

14

BALABANLI MAH.

1575

800

100.000

3.000

13/07/2017-14.00

15

BALABANLI MAH.

1595

840

100.000

3.000

13/07/2017-14.10

16

BALABANLI MAH.

1599

840

100.000

3.000

13/07/2017-14.20

17

BALABANLI MAH.

1603

840

100.000

3.000

13/07/2017-14.30

18

BALABANLI MAH.

1611

820

100.000

3.000

13/07/2017-14.40

19

BALABANLI MAH.

1613

820

100.000

3.000

13/07/2017-14.50

20

BALABANLI MAH.

1618

820

100.000

3.000

13/07/2017-15.00

21

BALABANLI MAH.

1630

820

110.000

3.300

13/07/2017-15.10

22

BALABANLI MAH.

1635

820

110.000

3.300

13/07/2017-15.20

 

 

3.GRUP

 

23

BALABANLI MAH.

1637

840

100.000

3.000

20/07/2017-14.00

24

BALABANLI MAH.

1644

840

100.000

3.000

20/07/2017-14.10

25

BALABANLI MAH.

1645

840

100.000

3.000

20/07/2017-14.20

26

BALABANLI MAH.

1649

840

100.000

3.000

20/07/2017-14.30

27

BALABANLI MAH.

1657

820

100.000

3.000

20/07/2017-14.40

28

BALABANLI MAH.

1658

820

100.000

3.000

20/07/2017-14.50

29

BALABANLI MAH.

1659

820

100.000

3.000

20/07/2017-15.00

30

BALABANLI MAH.

1660

820

100.000

3.000

20/07/2017-15.10

31

BALABANLI MAH.

1661

820

100.000

3.000

20/07/2017-15.20

32

BALABANLI MAH.

1693

843

110.000

3.300

20/07/2017-15.30

33

BALABANLI MAH.

1699

843

110.000

3.300

20/07/2017-15.40

34

BALABANLI MAH.

1709

786

100.000

3.000

20/07/2017-15.50

       

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              3-İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN

    İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde;

   a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin satın alındığına ilişkin makbuz,      

                         b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz

                         c) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi

          d) Gerçek kişiler için ikametgah belgesi, tüzel kişi,dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili

            organlarınca alınmış karar örnekleri

         e)  İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair

             noterden  tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri

         f)  İsteklinin tebligat için adres beyanı

        4- Arsa satış ihalesinin geçici teminatı ,muhammen bedelin % 3 (yüzde üçü) oranındadır.

5- Arsayı satın alan, arsa satış bedelinin tamamını 15 gün içinde  belediyemiz veznesine peşin olarak

    ödeyecektir. Aksi halde ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir

    olarak   kaydedilir  

6- Satışı yapılan arsaların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

    İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi,resim,harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

7- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İsteklilerin , ihaleye ilişkin şartnameyi Muratlı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden , 

     20,00- TL(Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur.

    Belediye Başkanlığı’ndan ilan olunur.

Görüntüleme : 3309

MURATLI   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI    2017     0 282 361 23 13

info@muratli.bel.tr

Tekirdağ Muratlı tasarım