muratlı haberleri

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI


 

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KURUMSAL LOGO YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

1. KONUSU VE AMAÇ:

         Yarışmanın konusu, sürekli yenilenen, gelişen ve büyüyen Tekirdağ'ın hem tarihi değerleri, hem çağdaş nitelikleriyle yüksek yaşama standartlarına sahip ve örnek bir şehir olma yolunda bu özelliklerini yansıtacak ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak, özgün amblem/logo’nun tasarlanmasıdır.

             Yarışma sonucu, üniversitesi, limanı, tarımı, turizmi, sanayisi , yaşam alanları  ve bulunduğu stratejik konumu ile  Balkanlar ve Anadolu, Asya ve Avrupa  arasında adeta bir köprü görevi gören Tekirdağ’ı tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

2. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

            Tekirdağ'ın vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Tekirdağ hem Marmara Bölgesi'nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi” yazısı kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.

3. AMBLEM VEYA LOGONUN KULLANIM ALANLARI:

         Yarışma sonunda seçilecek Amblem/Logo tasarımı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda, tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

4. KATILIM KOŞULLARI:

a. Yarışma, herkese açıktır.

b. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeli, düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.

c. Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.

d. Yarışmaya sunulan tasarımların; daha önce başka yarışmalarda ödül almamış olmaları, özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Yarışmaya katılanlar  tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

e.Değerlendirme Jürisi tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecektir.

5. TEKNİK KOŞULLAR:

         Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu  yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok v.b. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Çalışmalar aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma hali, 300 dpi CMYK renk formatında JPEG ve PDF formatlarında  CD'ye

kaydedilerek teslim edilecektir. Ayrıca yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan detaylı bir açıklamanın da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir.

NOT: Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.

6. BAŞVURU KOŞULLARI:

6.1. Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu http://www.tekirdag.bel.tr/ web sitesinden edinebilirler.

6.2. İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra üzerine sadece 6 harf  veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF, 123456 vb. gibi) Aynı rumuz, çıktı alınan çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem/Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

6.3. Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini, 4 Temmuz 2014 günü Saat: 17:00’akadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adresine, elden teslim etmeli ya da o tarihte aşağıdaki adrese ulaşmak koşuluyla posta ya da kargoya vermelidirler. Postadaki gecikme ve hasardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir. Bu tarihten sonra iletilen çalışmalar dikkate alınmaz.


ADRES :Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Mimar Sinan Cad. No:50  Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ  59030

( Bilgi Telefonu : 0506 354 72 100506 354 72 10 )

7. YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışma İlan Tarihi       : 26 Mayıs 2014 - Pazartesi

Son Teslim Tarihi                   : 04 Temmuz 2014 - Cuma

Değerlendirme Tarihi    : 12 Temmuz 2014 - Cumartesi

Sonuç İlan Tarihi          : 18 Temmuz 2014 - Cuma

Ödül Töreni Tarihi                 : 23 Temmuz 2014 - Çarşamba

8. SEÇİCİ KURUL:

- Kadir ALBAYRAK, Büyükşehir Belediye Başkanı

- Memiş ASLAN,  Ressam

- Cemalettin YILDIZ, Anadolu Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Öğr. Gör.

- Ahmet POYRAZ, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı

- Özcan KABAK, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

- Mehmet Şan YILDIZHAN, Haliç Üni. Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör.

9. ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü                : 20.000 TL. + Plaket ve Katılım Belgesi

İkincilik Ödülü                  : 10.000 TL. + Plaket ve Katılım Belgesi

Üçüncülük Ödülü              : 5.000 TL. + Plaket ve Katılım Belgesi

Mansiyon Ödülü (1kişiye): 2.500 TL. + Plaket ve Katılım Belgesi

10. AMBLEM/LOGO HAKLARI:

10.1. Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logonun, telif ve yayın hakları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışma, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arşivine girecektir.

10.2. Seçici kurul, birinci seçilen Amblem / Logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

10.3. Bu şekilde kullanılan Amblem/Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Amblem/Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

10.5. Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem/Logo için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden ya da diğer kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

10.6. Amblem / Logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da Tekirdağ Büyükşehir  Belediyesi arşivine girecektir.

10.7. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine iade edilir.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.
Görüntüleme : 1568

MURATLI   BELEDİYE   BAŞKANLIĞI    2017     0 282 361 23 13

info@muratli.bel.tr

Tekirdağ Muratlı tasarım